Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всеки втори докторант или учен заявява, че ще продължи да работи по научната си тема, докато се стигне до нейното практическо приложение. Това показват резултатите от анкетата на фондация Карол Знание, проведена през втората половина на май.

Още 39% от респондентите имат желание за практическа реализация, но не знаят как може да се случи това. 9% не виждат подобна възможност, а 4% не се стремят към приложение и искат да се занимават само с научна дейност.

Анкетата беше насочена към работещи в сферата на инженерните науки, изкуствения интелект, автоматизацията и новите технологии. Участие взеха 177 докторанти и учени от водещите университети и институти на БАН.

Визия за научната си работа след приключване на докторантура или настоящ проект имат 28%. Към тях трябва да бъдат добавени още 49%, които посочват, че ще търсят финансиране, за да работят по други научни проекти (18%), ще се стремят към преподавателско място (8%) или постдокторантура в чужбина (8%), минимален брой, които ще търсят реализация в корпоративния сектор (5%), 7%, които обмислят да стартират свой бизнес и 3%, които посочват други конкретни отговори. Всеки четвърти обаче отговаря, че няма визия за кариерното си развитие след приключване на конкретния проект.

Още резултати от анкетата:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Всички резултати от анкетата


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close