Биопестицид за защита на домати от бактериоза

Биопестицид за защита на домати от бактериоза

Най-често доматите, които се предлагат на пазара са пълни с химия, която вреди на здравето на хората и на околната среда. Аз днес ще ви предложа алтернатива за домати, отглеждани екологичен път – така започна презентацията си по време на конкурса Предприемач в науката Йоана Кижева, главен асистент по микробиология в Биологическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Нейният екип разработва продукт за растителна защита, който се състои от бактериофаги – биопестицид за защита на доматите от бактериоза. Това е сериозно заболяване, заради което растенията се третират с различни химични препарати.

Вече са изолирани фаги, които ще бъдат вложени в нов биологичен препарат, алтернатива на вредните пестициди. Това ще е първият такъв продукт в Европа.

Йоана Кижева даде на членовете на журито да хванат в ръцете си петри с фаги и култивираната фитопатогенна бактерия.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close