Биологично култивиране на Мурсалски чай

Биологично култивиране на Мурсалски чай

Category : Новини

Находищата на Мурсалски чай са ограничени до няколко планини на Балканския полуостров. У нас се среща в Пирин, Славянка и Родопите. Единствен начин за съхраняване на лечебното растение е неговото култивиране. С тази задача се е заела Ина Анева, доктор по ботаника и главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.  Тя работи върху метаболитната характеристика на  Sideritis scardica (Мурсалски чай) като научна основа за биологичното му култивиране и разкриване на фитотерапевтичния му потенциал. В Родопите има свое опитно поле с около 200 растения.

Крайната ѝ цел е разработване на хранителна добавка на основата на лечебното растение. Проектът беше представен по време на конкурса Предприемач в науката на 5 декември 2018 г. във фондация Карол Знание.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания провежда от 37 години селекция на материал и е получен култиват на Мурсалски чай с много добри показатели, който може да се развива на по-малка надморска височина.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close