Антон Пулийски: Дроновете могат да спасят живот

Антон Пулийски: Дроновете могат да спасят живот

Аз съм…човек, за когото технологичните играчки и решаването на нестандартни пъзели са хоби и призвание! Последните години се занимавам с развиването на дрон общността в България. Председател съм на Българската асоциацията „Обединено Дрон Общество” и управлявам международния проект ”Drone ARENA”. Съосновател съм на първия дрон клуб в България ”Дрон Екстрийм“. Заедно с Клъстер Изкуствен Интелект България сме съучредители на международната инициатива Borderless AI.

Опитът ми включва работа над 14 години в областта на сигурността, интеграцията на информационните и нововъзникващите технологии. Работил съм като независим корпоративен консултант по информационна сигурност, системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2013), управление на риска (ISO31000:2018). Едно от образованията ми е по право, а в момента съм редовен докторант в Технически Университет – София на тема – Системна интеграция на дроновете във въздушното пространство на силно урбанизирани територии.

Практикувам като хоби динамична стрелба, фотография, летене с дронове, решаване на пъзели и изучаване на източната култура. Обичам да пътувам и да чета.

Вярвам, че в живота на човек има две цели: да намери своето призвание и да не позволява нищо да го отклони от него.

Моята научна работа е насочена към разработване на модел за системна интеграция на безпилотни летателни апарати (дронове) във въздушното пространство на силно урбанизирани територии. Основната цел на модела е да спомогне за безопасната и устойчива интеграция на дроновете в близко бъдеще. За целта ще изследвам динамичната холистична зависимост между свързаните аспекти (технологичен, авиационен, правен, социален, културен, икономически и екологичен). Темата е предизвикателство и естествено обобщение на опита ми с дронове и академичната ми подготовка до момента.

Планирано е изследването да включва както аналитични методи, така и практически експерименти, свързани с различни сценарии за използване на дроновете. Един от акцентите е поставен върху безопасността на полетите, като

в рамките на научната разработка ще се проведат тестове за изследване на социалното възприятие на различни групи хора относно безопасността при употребата на дронове.

Вторият акцент е изследване на въздействието на дроновете при различните равнища на сигурност, в т.ч. анализиране и превантивно ограничаване на възможностите за злонамерена и умишлена употреба на безпилотните авиационни системи за дейности, целящи противоправен и обществено опасен резултат.

Третият акцент е свързан с психо-моторните реакции на управляващите дронове при различни условия и ниво на стрес. Набирането на първични данни ще се осъществява посредством хардуер за биологична обратна връзка. Изследователският метод дава възможност да се използва индивидуално или групово спрямо изследваните лица.

Резултатите ще послужат и за основа за допълнителни научни изследвания относно концентрацията и задържането на вниманието на операторите като ключови компоненти за безопасното управление на дронове от всички класове.

 

Вярвам, че разработеният модел за интеграция на дроновете ще може да бъде адаптиран за спомагане на процесите за интеграция и при други нововъзникващи технологии в области като роботика, изкуствен интелект, виртуалната реалност и пр.

Бизнес идеята ни е свързана с малки дронове, спасяващи живот.

Моята бизнес идея…се зароди преди няколко години. Попаднах на репортаж, в който се даваха примери за опасни професии и се запитах „Защо малките дронове не се използват за намаляване на тези рискове?“. Техните предимства биха били незаменими в някои от описаните сценарии. Те са високо проходими, лесни за пренасяне, а ниската им цена е несъизмерима с човешкия живот. След проведени разговори и десетки демонстрации, установихме няколко пречки пред интегрирането на дронове в подобни процеси. Слабото познаване на потенциалните възможности на безпилотните апарати и липсата на умения за управлението на малки дронове стоят в основата на проблема. Именно към справянето с това предизвикателство е насочен и нашият бизнес проект. Целта е той да бъде пресечна точка на няколко области на познанието, а готовият продукт да се приложи първо в области, където е застрашен човешки живот, а след това и в други. Бъдещото надграждане с изкуствен интелект също е планирано.

Моят продукт…се състои от два компонента: разработване и конструиране на специализирани малки дронове и обучение на професионални пилоти за управлението им.

 

Дроновете ще са предназначени за обследване на сгради след пожар, земетресение или наводнение, за установяване на обгазяване с отровни, задушливи или запалими газове, както и за визуално разузнаване при широк спектър от мисии.

Проблемът, който решавам…Чрез дистанционното извършване на тези процедури, нашите дронове ще намалят риска за живота на хората.

Уникалното на разработките… е, че от самото начало – етапа на проектиране, до финалната интеграция, ще се отчита мултиаспектният характер на продукта, както и специфичната нужда на ползвателите. Ние няма да предлагаме просто дрон или пък курс за майсторско пилотиране.

Ние предлагаме създаването на завършено решение за конкретна задача, а неговата добавена стойност ще може да бъде измерена в брой спасени човешки животи.

Моите клиенти…Потенциалните ни клиенти са организации и институции, на които е вменено задължението да извършват упоменатите дейности по обследване или профилактика.

 

Моят екшън план предвижда…

Нашият план за следващите 6-12 месеца предвижда:

  1. Популяризиране на възможностите и потенциалните ползи от малките дронове сред заинтересовани лица;
  2. Изграждане на лаборатория за производство и тестване на малки дронове;
  3. Прототип на модулна платформа за малък дрон;
  4. Готова модулна програма за обучаване пилоти;
  5. Готов екип за обучения – теоретични и практически.

Най-много се гордея…с екипа си, защото те са причината за успешните проекти зад гърба ни. Безспорната експертиза, която стои зад тях е предпоставката за успешността и на този проект. Мултидисциплинарният подход, на който залагаме, покрива изцяло сферите на инженерно проектиране, програмиране, маркетинг, бизнес развитие и експертиза в областта на правните аспекти, свързани с по-широката употреба на технологията.

Всички споделяме убеждението: прави това, което обичаш, и със сигурност ще успееш.

Моето бъдеще като предприемач в науката…ще е изпълнено с много предизвикателства и нестандартни „пъзели“ за решаване. То ще е желаното продължение на академичните ми занимания до момента. Вярвам, че мултидисциплинарната среда, в която проектът ще се развива ще ми даде по-широк поглед върху възможностите, които дрон технологията предлага. За мен това ще е нещо ново и много мотивиращо, тъй като харесвам динамиката и придобиване на нови умения и знания. Накратко: „ще е забавно“.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close