Ангелина Тодорова от Фонд на фондовете – лектор на Предприемачи в науката

Ангелина Тодорова от Фонд на фондовете – лектор на Предприемачи в науката

Ръководителят на „Звено Координация“ във Фонд на фондовете Ангелина Тодорова ще бъде лектор в програмата Предприемачи в науката, която започна на 18 септември с лекция на Светлин Наков за технологичното предприемачество в България.

Ангелина Тодорова е водещ специалист в областта на стратегическото планиране, европейските фондове и програми. Ангажирана е в екипа на Министерството на финансите, който разработва и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007-2013 г., основа за първите европейски фондове в България като член на ЕС. Участва активно и впоследствие при преговорите по Споразумението за партньорство (СП) 2014-2020 г. Представлява България на международния партньорски преглед по Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. След 2014 г. е съдействала по иновационни въпроси на Съвместния изследователски център (JRC) в гр. Брюксел и на Клъстер за аеро-космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA).

В Предприемачи в науката тя ще представи новите фондове на Фонд на фондовете и възможностите за финансиране на стартиращ бизнес.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close